0800 GRAFIS (0800 472347)

Besplatan broj telefona

Offset i digitalni tisak iz arka

Specijalizirani smo za visokokvalitetni tisak grafičkih proizvoda u manjim i srednjim nakladama za tisak iz arka u tehnikama tiska:

  • Offset tisak
  • Digitalni tisak

Offset tisak

Offset tisak Omogućuje kvalitetni tisak na velikom broju različitih vrsta papira. Naziv je dobio od riječi OFF-SET, koja dolazi od postupka nanošenja boje s ploče na papir preko gume (a ne direktno).

Tisak: CMYK, Pantone
Min. format: 18 x 12 cm
Gramatura: 56-350 gr/m2
Max. brzina: 15000/h
Naklada: > 300 otisaka

Offset tisak je pogodan za tisak:
– color letaka, prospekta, brošura
– plakata
– memoranduma
– posjetnica
– kuverti

– kutija

Karakteristike offset tiska:
– povoljniji i kvalitetniji tisak za veće naklade
– jedini izbor za Pantone boje
– duži rok isporuke od digitalnog tiska
– offset stroj otiskuje boju s ploče na gumu na papir
– svaki otisak je isti (nema varijabilnosti)

Digitalni tisak iz arka

Digitalni tisak iz arka koristimo za manje naklade i brzu isporuku.

Tisak: CMYK
Max. format: 100 x33 cm
Min. format: 18×12 cm
Gramatura: 56-400 gr/m2
Max. brzina: 3600/h
Rezolucija: 1200 dpi
Uobičajena naklada: 1-300 otisaka

Digitalni tisak je pogodan za tisak:
– personaliziranih proizvoda s izmjenom teksta i slika (Direct Mail)
– numeracije ili bar kodova (ulaznice)
– posjetnica
– pozivnica
– tehničkih brošura i uputa
– knjiga u maloj nakladi (od 1 do cca 100 primjeraka)
– probnih otisaka

Karakteristike digitalnog tiska:
– povoljniji za manje naklade
– kraći rok isporuke od offset tiska
– digitalni tiskarski stroj koristi toner
– svaki otisak može biti drukčiji (varijabilnost otiska)