0800 GRAFIS (0800 472347)

Besplatan broj telefona

NCR blokovi / setovi

Tisak i izrada NCR blokova / setova

Ispišite dokumente (npr. Ugovore za Rent-a-car, Rent-a-boat, Rent-a-scooter, Rent-a-bike, otpremnice, račune, primke, izdatnice, narudžbenice…) na više samokopirnih (NCR) listova uvezanih u blokove ili u setove:

 • dorada blokova / setova ljepljeno ili perforirano i klamano
 • jednostrani ili obostrani tisak NCR blokova / setova
 • tisak NCR blokova / setova u jednoj boji, dvije, tri boje ili u coloru
 • opcija tiska numeracije
 

Ispunite formular Upit za tisak i saznajte cijenu za tisak i izradu NCR blokova / setova!

Primjeri:

Ljepljeni NCR blok
Ljepljeni NCR 
(samokopirni listovi istog sadržaja zalijepljeni u blok ili set)
Perforirani NCR blok
Perforirani NCR blok
(samokopirni listovi istog sadržaja, perforirani i zaklamani u blok + korica s produženim podložnim kartonom)
NCR blok A4 - 21 x 29,7 cm
A4 (21 x 29,7 cm)
NCR blok A5 - 14,8 x 21 cm
A5 (14,8 x 21 cm)
NCR blok A6 - 10,5 x 14,8 cm
A6 (10,5 x 14,8 cm)

NCR samokopirni: Prvi (CB), Srednji (CFB) i Zadnji (CF) list

Broj listova u bloku / setu:

Blokovi:

 • 100 listova (isti tisak na svim CFB listovima)
 • 50 x 2 lista (isti tisak na svim CB/CF listovima)
 • 33 x 3 lista (isti tisak na svim CB/CFB/CF listovima)
 • 50 x 2 lista (različiti tisak na 2 CB/CF lista)
 • 33 x 3 lista (različiti tisak na 3 CB/CFB/CF lista)

 

Setovi:

 • 2 lista (isti tisak na 2 CB/CF lista)
 • 3 lista (isti tisak na 3 CB/CFB/CF lista)
 • 2 lista (različiti tisak na 2 CB/CF lista)
 • 3 lista (različiti tisak na 3 CB/CFB/CF lista)

Jednostrani tisak

Obostrani tisak

1 boja

2 boje

3 boje

4 boje (CMYK color tisak)

Digitalni tisak:
24 – 48 h

Offset tisak:
3-7 radnih dana

Upit za tisak: