0800 GRAFIS (0800 472347)

Besplatan broj telefona

Organizacija rada

Organizacija rada u tiskari GRAFIS je podijeljena u 3 faze:
GRAFIČKA PRIPREMA, TISAK i DORADA.

Grafička priprema

Pripremna faza za izradu grafičkog proizvoda

Dorada

Tisak

Osnovna faza u kojoj se materijal oblikuje u poluproizvod

Dijagram toka proizvodnje grafičkog proizvoda