0800 GRAFIS (0800 472347)

Besplatan broj telefona

Kalendari stolni

Tisak i izrada stolnih kalendara za 2022. godinu

Poklonite vašim kupcima stolni kalendar koji cijelu godinu reklamira vašu tvrtku, udrugu ili ustanovu:

  • izaberite između četiri standardne veličine (21 x 10 cm, 24 x 16 cm, 19 x 15 cm i 16 x 16 cm) i četiri standardna opsega stolnih kalendara: 1 list (s opcijom obostranog tiska npr. tekst čestitke),  7 listova s podlogom i spiralnim uvezom te 13 listova s podlogom i spiralnim ili ljepljenim uvezom
  • isporučujemo stolne kalendare u roku od cca 3-7 radnih dana


Ispunite formular Upit za tisak i saznajte cijenu za tisak i izradu stolnog kalendara 

Primjeri:

Kalendari stolni 21x10 cm
21 x 10 cm: 21 x 30 cm savijeno na 21 x 10 cm (2 klapne od 5 cm)

Kalendari stolni 24x16 cm
24 x 16 cm: 24 x 42 cm savijeno na 24 x 16 cm (2 klapne od 5 cm)
Kalendari stolni 19x15 cm
19 x 15 cm: 19 x 40 cm savijeno na 19 x 15 cm (2 klapne od 5 cm)
Kalendari stolni 16x16 cm
16 x 16 cm: 16 x 42 cm savijeno na 16 x 16 cm (2 klapne od 5 cm)

Nepremazni standardni 80 gr. (za stolni kalendar s 13 listova, s ljepljenim uvezom)

Premazni mat ili sjajni, 150 gr. (za stolni kalendar s 7 ili 13 listova, sa spiralnim uvezom); 300-350 gr. (za stolni kalendar s 1 listom ili za podlogu stolnog kalendara s 7 ili 13 listova)

Karton jednostrani premaz ili visokosjajni premaz, 300 gr. (za stolni kalendar s 1 listom ili za podlogu stolnog kalendara s 7 ili 13 listova)

Stolni kalendar s 1 listom

Stolni kalendar s 7 listova, s podlogom (spiralni uvez)

Stolni kalendar s 13 listova, s podlogom (spiralni ili ljepljeni uvez)

Jednostrani tisak
Obostrani tisak

1 boja (opcija: crna boja)

2 boje

3 boje

4 boje (CMYK color tisak)

Stolni kalendar s 1 listom: biganje 3x, zarezivanje klapni

Stolni kalendar s 7 listova: spiralni (opcije boje žice: crna, bijela ili srebro) uvez s podlogom

Stolni kalendar s 13 listova: spiralni (opcije boje žice: crna, bijela ili srebro) uvez s podlogom

Stolni kalendar s 13 listova: ljepljeni uvez s tiskanom podlogom

cca 3-7 radnih dana

Upit za tisak: